Abonnementsbetingelser

Sådan fungerer dit abonnement

Følgende gælder som abonnent på et printmagasin hos Mediehuset Luksus. Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement. At abonnementet er løbende vil sige, at det fortsætter automatisk indtil det opsiges. Dette gælder også for introtilbud.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år skal vi have dine forældres eller værges samtykke. Abonnementstilbud gælder ikke i udlandet, Grønland eller på Færøerne.Når du første gang bestiller abonnementet vil du modtage det næstkommende nummer. Der kan gå op til flere måneder inden dette nummer modtages.

Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer, udsolgte eller forsinkede varer samt ændringer af abonnementsbetingelserne.

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit abonnement kan du enten selv logge ind på vores online abonnementsservice (se vejledning her) eller sende en e-mail til support@mediehusetluksus.dk. Dit abonnement kan opsiges med en måneds varsel. Introtilbud kan først opsiges ved tilbuddets udløb. Har du betalt forud sender vi det antal magasiner, du allerede har betalt for. Ønsker du tilbagebetaling bedes du kontakte support@mediehusetluksus.dk.

Returnering af magasiner, manglende betaling eller nægtet modtagelse af magasinet betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig derfor ikke for betaling.

Manglende levering

I tilfælde af manglende levering af dit magasin bedes du senest INDEN udgivelse af en ny udgave skrive en mail til support@mediehusetluksus.dk for at få tilsendt et nyt. NB! Bemærk at vi kun kan eftersende et nyt magasin i den periode det pågældende magasin er på gaden.

Betaling

Når abonnementet skal fornyes sender vi et indbetalingskort til dig, som du bedes betale inden forfaldsdatoen. Ved udebleven betaling sender vi  en rykkerskrivelse pålagt lovgivningsberettigede gebyrer. Priserne på abonnementer er inkl. porto – også når introtilbuddet er med hvervegave. Til forsendelse af enkeltudgivelser pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger.

Introtilbud

Der kan kun bestilles ét introtilbud pr. husstand.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første blad. Returnerer du bladet, skal du meddele os herom. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage, samt at du selv betaler omkostningerne ved returnering af bladet.

Ændring af abonnement

Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, ændring af betalingsperiode, fornyelse og sletning af kortnummer, tilmelding til Betalingsservice med mere, kan du enten selv logge ind på vores online abonnementsservice (se vejledning her) eller skrive til support@mediehusetluksus.dk. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke får automatisk besked. Ændringer skal meddeles senest 30 dage før, den træder i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Tilbud der inkluderer en velkomstgave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, kan der gå op til 2-4 uger fra din indebetaling er registreret, til du vil modtage gaven. Hvis modtageradressen er en anden end betaleradressen, sendes gaven altid til betaler – og altså ikke til modtageradressen. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde, kan der kun tegnes abonnement uden gave. Såfremt du ønsker at bytte din velkomstgave til en anden størrelse, farve eller lignende kan det gøres mod betaling af ekspeditionsgebyr og i det omfang lager haves. Genfremsendelse kan ligeledes ske mod betaling af ekspeditionsgebyr. Der kan kun bestilles ét introtilbud pr. husstand pr. år. Introtilbud kan ikke bestilles til udlandet.

Når du giver et abonnement i gave

Medmindre andet er oplyst i tilbuddet fortsætter abonnementet indtil det opsiges. Indbetalingskort sendes altid til betaler. Personoplysninger behandles fortroligt, og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, og du kan altid ændre i dine personoplysninger ved enten selv logge ind på vores online abonnementsservice (se vejledning her) eller skrive til support@mediehusetluksus.dk.

Antal udgivelser

LøbeMagasinet udkommer 4 gange årligt.

Magasinet LUKSUS.LAND udkommer 2 gange årligt

Andet

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support på support@mediehusetluksus.dk. Mediehuset Luksus yder ikke telefonisk support.

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte gaver og ændringer af abonnementsbetingelserne. Introtilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

Tilbud som indeholder gave eller rabat i forhold til normalpris gælder kun for kunder, som ikke har været abonnent på den pågældende titel inden for de seneste 6 måneder.